Thuiszorg, de oudere bewoners

Ouderen die zorg nodig hebben zo lang mogelijk thuis laten wonen, dat is het credo van de Nederlandse overheid. Het lijkt hardvochtig, vooral omdat de achterliggende intentie gestoeld is op bezuinigingen, echter, hoe ‘naar’ is het om langer thuiswonend te zijn?

Lang zelfstandig blijven wonen. Ellendig?

Geen situatie gelijk aan elkaar; ten eerste is er de groep alleenstaande- en wonende ouderen en er is de groep van gehuwden/samenwonenden. Het is een wezenlijk verschil of men alleenstaand of samenwonend is. Een alleenstaande zal sneller in een verzorgingshuis geplaatst worden dan een samenwonende. In het geval van samenwonenden zien we dat op de partner van degene met de zorgvraag een stevig beroep wordt gedaan. De partner zal steeds meer optreden als ‘mantelzorger’ (al dan niet gewenst); deze situatie kan op den duur onhoudbaar worden voor mantelzorger (partner), want de zorg geldt voor zowel de dag als de nacht. Meestal is het zo dat hulpbehoeftige het bijzonder prettig vindt om in zijn/haar eigen huis te blijven wonen; het is vaak de partner die het niet meer voor elkaar krijgt en (psychisch) dreigt te bezwijken aan de zorglast.

Thuishulp inschakelen

Als partner “van” hoeft u de zorg voor uw zieke partner uiteraard niet alleen te dragen. Hebt u kinderen, dan is het niet vanzelfsprekend dat deze de zorglast delen; zij wonen immers niet bij u in en kunnen ’s nachts niet ‘even langskomen’ als uw partner uit bed is gevallen, of in de toiletruimte op de grond ligt. In dat geval schakelt u, zodra u merkt dat er intensievere zorg nodig is, particuliere thuiszorg in. In de regio Den Haag & Voorburg kunt u vertrouwen op de particuliere thuiszorg organisatie Flexibel Zorg ID.

Werkzoekende particuliere thuiszorg Den Haag

Bent u een zorg-professional en zoekt u een functie binnen de particuliere thuiszorg? Flexibel Zorg ID heeft u nodig! Bezoek de openstaande vacature’s voor particuliere thuiszorg, Den Haag, Voorburg, Rijswijk.

Meer informatie nalezen? Bezoek Flexibel Zorg ID